‘Jalousie’

 

‘Jalousie’

Paper collage, 2015

Caro Mantke, Jalousie, 2015

 

Caro Mantke, Jalousie, 2015